Over ons

Over Nolin Uitgevers

Werkvloer Nolin UitgeversNolin Uitgevers is een organisatie die gespecialiseerd is in het uitgeven van publicaties. Het gaat hier met name om brochures, posters, flyers en advertenties. Ze zijn gevestigd in Hoogezand. De publicaties zijn maatschappelijk en sociaal relevant en worden ten behoeve van verschillende verenigingen, instellingen, stichtingen en bedrijven uitgegeven. Deze partijen zijn in heel Nederland gevestigd en de publicaties worden door het hele land verspreid.

Vaste opdrachtgevers

Nolin heeft verschillende vaste opdrachtgevers. Stichting Veilig Onderwijs is een organisatie die de sociale veiligheid in het onderwijs in algemene zin bevordert. De organisatie geeft advies, informatie en bemiddelt in zaken die relevant zijn voor en in het onderwijs. De missie van de Stichting Veilig Onderwijs is het bevorderen van een veilig sociaal schoolklimaat en de voorkoming van ongehoord gedrag. Samen met Nolin hebben zij diverse publicaties uitgebracht. De Stichting Ondersteuning Gehandicapten heeft in 2007 in samenwerking met Nolin Uitgevers een gratis brochure uitgegeven ten behoeve van ouders of verzorgers die verantwoordelijk zijn voor de verzorging van personen met een verstandelijke beperking. Tot op heden werkt de Stichting Ondersteuning Gehandicapten samen met Nolin Uitgevers. Stichting Heppie is tevens een opdrachtgever van Nolin Uitgevers. Stichting Heppie is een stichting die voornamelijk kinderen helpt om een gelukkig leven te leiden, voor kinderen die extra aandacht nodig hebben. Daarnaast is Stichting Tegenkracht een opdrachtgever van Nolin Uitgevers. Ook Stichting Kies voor Leven is een vaste opdrachtgever. Tenslotte wordt Nolin ingehuurd door verschillende andere stichtingen, verenigingen en bedrijven.

Duurzaam ondernemen

Nolin Uitgevers begeleidt de opdrachten in zijn geheel. Vanaf het moment dat de opdracht gegeven wordt, totdat de publicatie wordt verspreid in Nederland. Nolin hecht veel waarde aan duurzaam ondernemen. Waar het mogelijk is, wordt dit doel nagestreefd. Zo maakt Nolin Uitgevers zo min mogelijk gebruik van kunstlicht, gebruiken zij zo min mogelijk papier en wordt er groene stroom gebruikt.

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze diensten, kunt u hier contact opnemen.